Periodontologia – jest to dziedzina stomatologii zajmująca się zdrowiem tkanek otaczających ząb (dziąseł, kości i więzadeł warunkujących jego utrzymanie w kości).
Jest to fundament zdrowia jamy ustnej warunkujący prawidłowe funkcjonowanie jakiejkolwiek odbudowy protetycznej w jamie ustnej - zdrowie jamy ustnej zaczyna się od zdrowych dziąseł.
Obszarem pracy periodontologii są również wszelkie zmiany pojawiające się na błonie śluzowej jamy ustnej, oraz przeprowadzanie zabiegów w tym obszarze.

Czym jest paradontoza?

Periodontologia zajmuje się także leczeniem paradontozy - czyli przewlekłej, zakaźnej choroby zapalnej tkanek otaczających ząb .
Zdrowy ząb, jeśli nie ma żadnych innych przyczyn zgryzowych, tkwi mocno w kości szczeki czy żuchwy.
W przypadku paradontozy mamy do czynienia z przewlekłym stanem zapalnym, często bezbolesnym z powodu utraty receptorów czucia w tkankach otaczających ząb.
Niezdiagnozowana i nieleczona paradontoza prowadzi do rozległych zaników kości na tle zapalnym, recesji dziąseł (ich obniżaniu)i ukazywania powierzchni korzeni.
Zęby tracą powoli oparcie kostne i zaczynają wykazywać patologiczna ruchomość-często ten etap jest już bardzo zaawansowany i ustabilizowanie go jest nie lada wyzwaniem.
Moment w którym pacjent zauważy ruchomość zębów której wcześniej nie było, jest często momentem zbyt późnym na odwrócenie zmian.
Jest to zawsze proces progresywny z okresami zaostrzeń i remisji i niepodważalnie wymaga leczenia.


 

Jakie są przyczyny paradontozy?

Warto wspomnieć o komponencie czynnika genetycznego który odgrywa tutaj swoja role. Współistnienie innych chorób ogólnoustrojowych(często niezdiagnozowanych przed wizyta u stomatologa),może dawać także wtórne objawy zapalne w obrębie jamy ustnej.
W przebiegu zapalenie przyzębia,wielkie znaczenie ma zmiana biofilmu bakteryjnego jamy ustnej, zaczynają przeważać bakterie beztlenowe, których toksyny powodują przewlekły stan zapalany,zaostrzany często nieprawidłową higieną.
Szczegolna opieką periodontologiczną powinny zostać objęte osoby po przeszczepach zastawek serca, implantach stawowych, pacjenci z problemami kardiologicznymi,cukrzycą,chorobami tarczycy czy osoby z chorobami z grupy autoagresji jak RZS czy toczeń, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy zespół jelita drażliwego ,gdyż jak wiadomo,bakterie takie jak porphyromonas gingivalis,możga wraz z krwią migrować do innych, odległych miejsc w organizmie i osadzac się np. na powierzchni sztucznych zastawek serca czy wszczepów stawowych. Makrofagi naszego układu odpornościowego nie są w stanie zniszczyć tych bakterii dlatego jest to bardzo niebezpieczny patogen i trzeba mieć to na uwadze.

Jakie są pierwsze objawy paradontozy?

W przypadku paradontozy mamy do czynienia z przewlekłym stanem zapalnym, który często przebiega w sposób bezbolesny, a krwawienie dziąseł przy szczotkowaniu czy ich obrzęk są przez pacjenta ignorowane .Pierwszymi jej widocznymi dla pacjenta objawami mogą być:

  • nieprzyjemy zapach z jamy ustnej tzw. Hailtosis mimo utrzymywania dobrej higieny jamy ustnej.
  • krwawienie dziąseł – samoistne oraz przy szczotkowaniu.
  • stan zapalny śluzówki otaczajacej zęby.
  • obniżanie się brzegu dziasel i odsłanianie delikatnej struktory korzeni, żeby staja się wrażliwe na zimno).

Pacjent musi być świadomy, że leczenie jest leczeniem przewlekłym, a kontrole musza być przeprowadzane systematyczne.

Co robic jeśli rozpoznajesz u siebie symptomy choroby przyzębia?

Konieczna jest wizyta u stomatologa i dobra diagnostyka. Ważne jest aby wykryć chorobę na jak najwcześniejszym etapie i zapobiec jej postępowi. Stomatolog zbiera dokładny wywiad rozmawiając z pacjentem ,następnie przeprowadza badanie wewnatrzustne. Pacjent może być poproszony o zrobienie badan dodatkowych, w tym testów bakteriologicznych. W przypadku potwierdzenia choroby, lekarz dobiera odpowiednią terapie. Oprócz nauki higieny oraz zwiększenia reżimu higieny w warunkach domowych, pacjent objęty jest leczeniem z użyciem ozonu oraz probiotykowej terapii zastępczej(PTZ). Dzięki temu następuje zmiana biofilmu bakteryjnego (redukcja bakterii zjadliwych i dostarczenie bakterii warunkujących zdrowie jamy ustnej).